mabel@psykepleier.no

+47 922 10 484

EQ-Terapi på Fornebu

EQ-terapi er en terapiform som kan benyttes i møte med utfordringer i alle relasjoner. Relasjonen du har til deg selv, parforhold, familie, venner, arbeidsrelasjoner og andre relasjoner. Eq henger tett sammen med selvfølelse og er antagelig DET viktigste i livet, fordi alle valg du (og jeg) tar hver dag velges ut i fra verdien du setter på deg selv. En EQ-terapeut baserer fremfor alt sin terapi på et ikke-dømmende menneskesyn.

Psykepleier Mabel Junge

Om Psykepleier Mabel Junge

Jeg er utdannet sykepleier og EQ-terapeut. Jeg brenner for helse og for relasjoner og har en helhetlig tankegang for kroppen og toppen. Jeg mener at inndelingen fysiske og psykiske lidelser fra gammelt av ikke nødvendigvis gir et riktig bilde, da dette henger for tett sammen til å skilles mellom. Jeg vil se hele mennesket og ser ikke på psykiske utfordringer som sykdom, men snarere som et symptom på noe i den enkeltes liv.

Hva er EQ-Terapi?

EQ-terapi er en psykologisk teori om emosjonell intelligens som omfatter:

  • evne til å gjenkjenne og sette ord på egne følelser
  • evne til å håndtere og møte egne følelser på en god måte
  • evne til å gjenkjenne og forstå andres følelser
  • evne til å motivere seg selv
  • evne til å omgås andre og skape kjærlige, nære og slitesterke relasjoner 

Book en samtale på Fornebu