mabel@psykepleier.no

+47 922 10 484

EQ-terapi

EQ-terapi er en terapiform som kan benyttes i møte med utfordringer i alle relasjoner. Relasjonen du har til deg selv, parforhold, familie, venner, arbeidsrelasjoner og andre relasjoner. Eq henger tett sammen med selvfølelse og er antagelig DET viktigste i livet, fordi alle valg du (og jeg) tar hver dag velges ut i fra verdien du setter på deg selv. En EQ-terapeut baserer fremfor alt sin terapi på et ikke-dømmende menneskesyn.

Psykepleier - digital samtale

Hva er EQ-terapi?

EQ-terapi er en psykologisk teori om emosjonell intelligens som omfatter:

  • evne til å gjenkjenne og sette ord på egne følelser
  • evne til å håndtere og møte egne følelser på en god måte
  • evne til å gjenkjenne og forstå andres følelser
  • evne til å motivere seg selv
  • evne til å omgås andre og skape kjærlige, nære og slitesterke relasjoner 
Psykepleier - en-til-en-terapi

Samtaler

Jeg gjennomfører både en-til-en terapi og parterapi. Les mer om de forskjellige samtale-typene nedenfor.

Parterapi

En-til-en terapi